• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας

Σύμφωνα με το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα, « Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει ».

Το αυτοκίνητο είναι μια κινούμενη βόμβα ικανή να προξενήσει μεγάλες καταστροφές. Την εμπλοκή σε ατύχημα, εκτός από τις ποινικές ευθύνες του υπαίτιου οδηγού, ακολουθούν οι οικονομικές απαιτήσεις για αποζημίωση των θυμάτων που είναι δύσκολο από ένα άτομο να καλυφθούν. Για το λόγο αυτό η πολιτεία δια νόμου έχει κάνει την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων υποχρεωτική. Από το Νόμο επίσης ορίζονται τα κατώτατα υποχρεωτικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια για τρίτους και συνεπιβαίνοντες που σήμερα έχουν ως εξής: Σωματικές Βλάβες € 750.000,00 ανά θύμα Υλικές ζημιές € 750.000,00 ανά ατύχημα Προαιρετικά καθένας μπορεί να επιλέξει πλήθος καλύψεων για την εξασφάλιση της περιουσίας του (Αυτοκίνητο). Η εταιρία μας διαθέτει πακέτα ασφάλισης προς επιλογή με το μικρότερο δυνατό κόστος. Τα συμβόλαια εκδίδονται άμεσα από το γραφείο μας. Η εταιρία μας επίσης αναλαμβάνει και τη διαχείριση των ζημιών.
Επιλογή ίππων

Επιλέξτε τους ίππους του οχήματός σας και δείτε το πρόγραμμα ασφάλισης που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες


Είσοδος Συνεργατών
Who's Online
We have 12 guests online
Εγγραφή στα νέα