• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Γενικά

Ασφαλιστικός Οδηγός - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
There are no translations available.

ΓΕΝΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟ είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων που ζούνε σε μια κοινωνία.
Το Δίκαιο υπόκειται σε πολλές διαιρέσεις.
Μια από αυτές είναι το ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ που υπάγεται στο ιδιωτικό δίκαιο και περιλαμβάνει τους κανόνες με τους οποίους ρυθμίζονται οι σχέσεις που αφορούν την περιουσία ενός προσώπου και την τύχη αυτής μετά το θάνατο του, τις συναλλαγές με άλλα πρόσωπα και τις έννομες σχέσεις τους καθώς και τη θέση κάποιου προσώπου απέναντι σ΄ ένα άλλο.
ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ στην εφαρμογή του ρυθμίζεται και καθορίζεται από τον εν ισχύ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ.
Το κεφ. 39 "ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ" του Α.Κ. του 914 έως 938 καθορίζει ειδικότερα τους κανόνες που αφορούν τον κλάδο ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, και βάσει αυτών οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ασφαλιστήρια συμβόλαια.
 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα