• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Αστική ευθύνη προιόντος - Ασφάλιση ευθύνης παραγωγού

Ασφαλιστικός Οδηγός - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
There are no translations available.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Με την υπουργική απόφαση Α.Π.Β. 7535/1077/230/Β 22-04-88 καθιερώνεται και στην Ελλάδα, με ειδικές πλέον διατάξεις, η ευθύνη ''ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ'', για αποζημιώσεις σε τρίτους ( καταναλωτές), από βλάβες που οφείλονται σε ελαττωματικά προϊόντα, σύμφωνα με την 85/374/25-7-1985 οδηγία της Ε.Ο.Κ.
Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό γιατί με τη λέξη ''ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ'' θεωρείται ο κατασκευαστής ενός τελικού προϊόντος, ο παραγωγός κάθε πρώτης ύλης ή κατασκευαστής ενός συστατικού μόνο, ή ακόμη κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται ως παραγωγός του προϊόντος, βάζοντας σ΄ αυτό την επωνυμία, το σήμα του ή κάποιο άλλο διακριτικό του σημείο.
Ακόμη μπορεί να θεωρηθεί παραγωγός και όποιος εισάγει (διαθέτει) στην κοινότητα ένα προϊόν στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για πώληση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), ή οποιαδήποτε μορφή διανομής, όπως επίσης και κάθε προμηθευτής.

Προϊόν
Προϊόν θεωρείται κάθε κινητό, ακόμα και αν είναι ενσωματωμένο μέσα σε άλλο κινητό ή ακίνητο. Προϊόν θεωρείται και η ηλεκτρική ενέργεια.
Εξαιρούνται τα προϊόντα εδάφους, της κτηνοτροφίας και της αλιείας (γεωργικές πρώτες ύλες) και τα προϊόντα κυνηγιού, εκτός από εκείνα που έχουν υποστεί μεταποίηση. Όπως αντιλαμβάνεστε ο καθένας επιχειρηματίας μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος για ελαττωματικό προϊόν και να κληθεί να πληρώσει αποζημίωση, το ύψος της οποίας είναι αρκετά δύσκολο να προβλεφθεί. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα μιας γνωστής εταιρίας που διαθέτει εμφιαλωμένο νερό, η οποία φοβούμενη την καταβολή υπέρογκων ποσών για αποζημιώσεις, απέσυρε αρκετές χιλιάδες κιβώτια νερού από την παγκόσμια αγορά, επειδή υπήρχαν υπόνοιες ότι η κατανάλωση του νερού θα προκαλούσε σωματικές βλάβες .

Ελαττωματικό Προϊόν
Ένα προϊόν θεωρείται ελαττωματικό, εάν δεν παρέχει την ασφάλεια που δικαιούται κανείς να αναμένει, σύμφωνα με τις περιστάσεις, δηλαδή :

α) την εξωτερική εμφάνιση του προϊόντος ,
β) τη χρήση για την οποία λογικά προορίζεται,
γ) το χρόνο κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία.

Η ευθύνη του παραγωγού δεν εξαρτάται από την κατά λάθος παράβαση κάποιου καθήκοντος ασφάλειας, αλλά από την έλλειψη της ασφάλειας, ανεξάρτητα από τον λόγο που την προκάλεσε.
Για την θεμελίωση της ευθύνης, το θύμα πρέπει να αποδείξει τη ζημιά, το ελάττωμα του προϊόντος και τη σχέση (αιτιώδη συνάφεια), μεταξύ ελαττώματος και ζημιάς. Πρόκειται για αυστηρή αντικειμενική ευθύνη, αφού δεν χρειάζεται η απόδειξη κάποιου σφάλματος (πταίσματος) του παραγωγού.

Δυνατότητες απαλλαγής του παραγωγού υπάρχουν όταν αυτός κατορθώσει να αποδείξει :

1) ότι δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία,
2) ότι με βάση τις περιστάσεις, το ελάττωμα μπορεί να μην υπήρχε όταν το προϊόν ετέθη σε κυκλοφορία,
3) ότι δεν κατασκεύασε ή διένειμε το προϊόν για οικονομικό σκοπό ή στα πλαίσια της
επαγγελματικής του δραστηριότητας,
4) ότι το ελάττωμα οφείλεται σε κατασκευαστικούς κανόνες αναγκαστικού δικαίου που
θεσπίστηκαν από δημόσια αρχή,
5) ότι οι γνώσεις του χρόνου κυκλοφορίας, δεν επέτρεπαν τη διαπίστωση του ελαττώματος,
6) ότι το ελάττωμα μπορεί να αποδοθεί στη σχεδίαση του τελικού προϊόντος, αν πρόκειται για
κατασκευή συστατικού μέρους, όπου ( το συστατικό ) ενσωματώθηκε στις οδηγίες που
έδωσε ο κατασκευαστής.

-- Σφάλμα Θύματος Που Μπορεί Να Μειώσει Την Ευθύνη Του Παραγωγού, Ή Και Να Την Άρει, Θεμελιώνεται Όταν Η Ζημιά Οφείλεται Σε Λάθος Του Ιδίου Του Θύματος Ή Άλλου Προσώπου Που Το Θύμα Είναι Υπεύθυνο --

Όρια ευθύνης
Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι υπεύθυνοι παραγωγοί έχουν απεριόριστη ευθύνη για τις ζημιές, έχει συζητηθεί πολύ. Η οδηγία της Ε.Ο.Κ. προβλέπει απεριόριστη ευθύνη, ωστόσο τα κράτη-μέλη μπορούν να ορίσουν περιορισμό για θάνατο ή σωματικές βλάβες, δεν υπάρχει όμως περιορισμός για υλικές ζημιές.
Το κεφάλαιο αστικής ευθύνης προϊόντος είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί και να εξαντληθεί. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος που θα επιλέξετε, ανάλογα με το προϊόν που κατασκευάζετε ή διαθέτετε, θα σας ενημερώσει λεπτομερέστερα.


 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα