• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Ασφάλιση πυρός

There are no translations available.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ

Με το ασφαλιστήριο αυτό, η αγορά του οποίου είναι προϋπόθεση για την αγορά κάθε άλλης συμπληρωματικής κάλυψης, καλύπτεται η φωτιά που θα προέλθει από το εσωτερικό του ξενοδοχείου καθώς και οι ζημιές από πτώση κεραυνού.
Στο ίδιο συμβόλαιο μπορεί να προστεθούν και άλλες συμπληρωματικές καλύψεις όπως :
Ασφάλιση: σεισμού, τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιακών στάσεων, απώλειας εισοδήματος, πυρκαγιάς δάσους, κλοπής πλημμύρας, εκρήξεως αποκομιδής συντριμμάτων και άλλων.
 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα