• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Συμπληρωματικοί κύνδυνοι

There are no translations available.

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΓΕΝΙΚΑ

Παραπάνω εξετάσαμε τι καλύπτει το βασικό συμβόλαιο πυρός. Υπάρχουν όμως αρκετοί κίνδυνοι που εξαιρούνται από τα παραπάνω ασφαλιστήριο. Για να είναι λοιπόν πλήρης η κάλυψη, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται ο προς ασφάλιση κίνδυνος, πρέπει να αγορασθούν επιπλέον καλύψεις για την εξασφάλιση μας.
Πολλοί πελάτες ρωτάνε τον ασφαλιστή γιατί όλες οι καλύψεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο βασικό συμβόλαιο ορίζοντας μια τιμή που να καλύπτει τα πάντα.
Η απάντηση είναι απλή. Κάθε κάλυψη έχει μια τιμή και φυσικό είναι άλλες καλύψεις να χρειάζεται κάποιος στην πόλη και άλλες στην ύπαιθρο. Εάν λοιπόν με μια τομή καλύπτονταν όλοι οι κίνδυνοι, κάποιοι θα πλήρωναν ασφάλιστρα για κινδύνους που δεν θα χρειαζόταν. Ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου στην περίπτωση αυτή είναι πολύ σημαντικός, γιατί έχει να αναλύσει και να προτείνει στον ασφαλιζόμενο όλους τους πιθανούς κινδύνους που δεν γνωρίζει και να τον ασφαλίσει γι αυτούς.
Οι κίνδυνοι λοιπόν που εξαιρούνται από το βασικό συμβόλαιο και που μπορούν να καλυφθούν είναι:

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

-- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ --
Καλύπτει τις ζημιές από έκρηξη, αλλά και τις ζημιές από φωτιά συνέπεια έκρηξης (βόμβας) που θα τοποθετήσει οργανωμένη τρομοκρατική οργάνωση.

-- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΕΡΓΙΩΝ - ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ --
Καλύπτει όλες τις ζημιές που θα προκληθούν στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο συνέπεια ΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΕΡΓΙΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ - ΟΧΛΑΓΩΓΙΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ και λοιπόν ανωμάλων καταστάσεων.
Με πρόσθετη επιβάρυνση στο ασφάλιστρο μπορεί να καλυφθούν και οι ζημιές από φωτιά συνέπεια αυτών των γεγονότων. Επίσης στην ίδια κάλυψη μπορεί να προβλεφθεί αποζημίωση για ζημιές που θα προξενηθούν κακόβουλα από άτομο η ομάδα (Βανδαλισμός)

-- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚ ΔΑΣΟΥΣ --
Καλύπτει τις ζημιές από φωτιά που θα προέλθει από πυρκαγιά προκειμένου δάσους, θάμνων, κήπου ή σκουπιδιών και που στη συνέχεια θα μεταδοθεί στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο.

-- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ --
Με τον όρο πλημμύρα εννοούμε ροή υδάτων. Η ασφαλιστική καλύπτει τις ζημιές που θα προκληθούν από νερά είτε αυτά είναι βροχής είτε προέρχονται από θραύση σωληνώσεων ύδρευσης. Επίσης καλύπτει τις ζημιές σε κτίριο ή του περιεχόμενου του που θα προκληθούν από θύελλα ή καταιγίδα.
Εδώ υπάρχει ένας περιοριστικός όρος, που αναφέρει ότι δεν καλύπτονται ζημιές από θραύση σωληνώσεων αποχέτευσης ή από υπερχείλιση βόθρου.
Στις περιπτώσεις όμως που υπάρχει κάλυψη, εκτός από την αποζημίωση των αντικειμένων που καταστράφηκαν από νερά, καλύπτονται και τα έξοδα αποκατάστασης ( σκαψίματα και υλικά) για τον εντοπισμό της βλάβης, εφ΄ όσον βέβαια η διαρροή δεν οφείλεται σε φυσική φθορά των σωληνώσεων .

-- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΟΠΗΣ --
Καλύπτει την απώλεια των ασφαλιζομένων αντικειμένων καθώς και τις ζημιές από την βίαια είσοδο του κλέφτη συνέπεια Ρήξεως, Αναρριχήσεως ή τοιχορυχίας (ριφιφί).
Διακρίνεται σε κλοπή περιεχομένου και κλοπή κτιρίου.
Όταν λέμε κτίριο δεν εννοούμε ότι ο κλέφτης θα πάρει το κτίριο και θα φύγει, αλλά εννοούμε τις ζημιές που θα προξενηθούν από την βίαια είσοδο του στο κτίριο.
Τέτοιες ζημιές μπορεί να είναι σε : πόρτες, παράθυρα, τοίχους, (βαφή) κ.λ.π.
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται και δεν δίνεται αποζημίωση στα παρακάτω:

1) Χρήματα
2) Χρυσαφικά
3) Τίτλοι, χρεόγραφα, αξιόγραφα
4) Βιβλία με ιστορική αξία ( η εταιρεία ευθύνεται μόνο για την αξία των βιβλίων σαν κατασκευή ).
5) Συλλογές γραμματοσήμων

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν καλύπτονται ζημιές που θα προξενηθούν όταν ο κλέφτης εισέλθει από ανασφάλιστο παράθυρο ή πόρτα.
Για να αποζημιωθεί κάποιος από κλοπή πρέπει να προϋπάρξει καταγγελία μήνυση κατ' αγνώστων και δήλωση στην Ασφαλιστική Εταιρεία.
Στο συμβόλαιο πρέπει να ορίζεται πάντα μια περίοδος αναμονής προτού δοθεί η αποζημίωση, συνήθως 60-90 ημέρες, γιατί μπορεί σε αυτό το διάστημα να βρεθούν τα κλοπιμαία.
Όταν αύτη τη περίοδο αναμονής λήξει, η ασφαλιστική καταβάλει την αποζημίωση, και σε περίπτωση που τα κλοπιμαία βρεθούν εκ των υστέρων έρχονται στην κατοχή της.

-- ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ --
Στο βασικό συμβόλαιο πυρός ανέφερα ότι για να θεμελιώσει απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να υπάρξει φλόγα - φως θερμότητα. Μπορεί όμως από βραχυκύκλωμα να δημιουργηθεί πυρκαγιά. Σ΄ αυτήν την περίπτωση η ζημιά καλύπτεται από το βασικό συμβόλαιο πυρός.
Στις περισσότερες περιπτώσεις βραχυκυκλώματος δεν δημιουργείται φλόγα, μπορεί όμως να έχουμε μεγάλες καταστροφές στην ηλεκτρονική εγκατάσταση (πίνακες) ή στα διάφορα ηλεκτρικά μηχανήματα, όπως βραχυκύκλωμα στο μοτέρ ψυγείων ή σε άλλα μηχανήματα και να χρειαστούν αντικατάσταση ή περιέλιξη.
Αυτές ακριβώς οι ζημιές καλύπτονται με την ασφάλιση του βραχυκυκλώματος.

-- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ --
Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται ζημιές σε κτίριο ή περιεχόμενο εξ αιτίας κλονισμού από σεισμό. Επίσης καλύπτονται οι ζημιές από φωτιά που θα προέλθει συνέπεια του σεισμού. Επειδή πολλοί ασφαλιζόμενοι ισχυρίζονται ότι τα κτίρια τους είναι αντισεισμικά, θα πρέπει να διευκρινισθεί, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μετά από σεισμό ακολουθεί η πυρκαγιά, λόγω βραχυκυκλωμάτων, που καταστρέφει ότι απέμεινε από το σεισμό. Πρέπει επίσης να γίνει το γνωστό ότι κατά την διάρκεια του σεισμού, όλα τα ασφαλιστήρια αναστέλλουν την ισχύ τους και δουλεύει μόνο το ασφαλιστήριο πυρκαγιάς από σεισμό.

-- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΤΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ --
Επιπρόσθετη κάλυψη που με ελάχιστη επιβάρυνση μπορείτε να αγοράσετε.
Καλύπτονται οι ζημιές που μπορεί να προξενηθούν σε κτίριο ή περιεχόμενο από πτώση αεροσκαφών ή άλλων αντικειμένων που πέφτουν από αυτά. Η ασφάλιση αυτή δίνεται σε ακίνητα, που βρίσκονται φυσικά κοντά σε αεροδρόμια.

-- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ --
Ζημιές σε κτίριο ή περιεχόμενο ή σε φράχτες καλύπτονται με την ασφάλιση αυτή από πρόσκρουση κάποιου οχήματος. Το ασφαλιστήριο συνήθως είναι πάρα πολύ χαμηλά.

-- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΡΗΞΕΩΣ --
Κάθε ζημιά που θα προξενηθεί σε κτίριο ή περιεχόμενο από έκρηξη π.χ. λέβητα καλύπτεται με την πρόσθετη αυτή κάλυψη Εξαιρούνται οι ζημιές του ίδιου του λέβητα.

-- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ --
Εδώ καλύπτονται όλα τα έξοδα που θα απαιτηθούν μετά την πυρκαγιά για καθαρισμό ή εξομάλυνση του χώρου από τα υπολείμματα της φωτιάς (καμένα αντικείμενα). Συνήθως ασφαλίζεται ένα ποσό 5.000 € έως 10.000 € ανάλογα με την φύση του ασφαλιζομένου κινδύνου.

-- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ --
Έστω ότι ένα κατάστημα είναι ασφαλισμένο στην πραγματική του αξία και αποζημιώνεται κανονικά μετά την πυρκαγιά.
Τι γίνεται όμως εάν από αυτό το κατάστημα μεταδοθεί πυρκαγιά και στο διπλανό ή τα νερά της πυροσβεστικής προξενήσουν ζημιά στα εμπορεύματα του διπλανού καταστήματος;
Υπόχρεος οπωσδήποτε για την αποζημίωση, βάσει του αστικού κώδικα, είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά. Για να μην αναγκαστεί λοιπόν ο ασφαλιζόμενος να πληρώσει με την αποζημίωση που θα πάρει, τις ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από την μετάδοση της πυρκαγιάς καλό θα είναι εκ των προτέρων να έχει υπολογίσει τη πιθανή ζημιά σε τρίτους από τυχόν μετάδοση πυρκαγιάς ή ενέργειας προς κατάσβεση της, και να ασφαλιστεί με το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης πυρκαγιάς. Η κάλυψη αυτή κοστίζει ελάχιστα και έτσι ο ασφαλιζόμενος απαλλαγμένος από τυχόν καταβολές αποζημιώσεων σε τρίτους, εισπράττει την αποζημίωση του και αποκαθιστά τις ζημιές του.

-- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ --
Σίγουρα θα θυμάστε παλιότερα την ολική καταστροφή πολυκαταστημάτων από εμπρησμό στο κέντρο της Αθήνας. Η καταστροφή αυτή έγινε σε μια περίοδο (πριν τις γιορτές) που η κίνηση ήταν αυξημένη και το κέρδος εξασφαλισμένο.
Παρά τις αποζημιώσεις που εκδόθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρείες δεν αποφεύχθηκε η εμπορική ζημιά.
Με το ασφαλιστήριο απώλειας κερδών η ασφαλιστική έρχεται να αποζημιώσει και αυτή την εμπορική ζημιά συνέπεια πυρκαγιάς.
Η περίοδος αποζημίωσης μπορεί να είναι ένα από ένα μήνα μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας της επιχείρησης και ως ασφαλιζόμενο κεφάλαιο εκλαμβάνεται το σύνολο:

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ + ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ + ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ.

Στην ίδια λογική εντάσσεται η ασφάλιση απώλεια ενοικίων όταν κατοικίες αγοράζουν αυτή την κάλυψη, καθώς και τα έξοδα μεταστέγασης.

-- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ --
Με την καταβολή κάθε αποζημίωσης ο ασφαλιζόμενος καλείται να επιβαρυνθεί το χαρτόσημο αποζημιώσεως ή το ποσοστό 3,6%. Η δαπάνη αυτή γίνεται αρκετά σημαντική ιδιαίτερα κατά την καταβολή μεγάλων αποζημιώσεων. Για να μην υποβληθεί λοιπόν ο ασφαλιζόμενος σε αυτή την δαπάνη και για να εισπράξει ακριβώς τη ζημιά του, υπολογίζεται και ασφαλίζεται και το χαρτόσημο αποζημιώσεως. Ο υπολογισμός γίνεται με αύξηση του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου κατά 3,74 % και όχι 3,6% και αυτό γίνεται γιατί πρέπει να υπολογισθεί και να ασφαλιστεί και το χαρτόσημο του χαρτοσήμου.

Σημείωση:
Το ασφαλιστήριο Πυρός όσο απλό φαίνεται, τόσο αρκετές δυσκολίες στην επιλογή των καλύψεων που πράγματι έχουμε ανάγκη. Χρειάζεται αρκετή μελέτη με τη βοήθεια του ασφαλιστικού συμβούλου προκείμενου να αποφευχθούν δυσάρεστες περιπέτειες από ένα τυχαίο συμβάν που πολλές φορές σημαίνει οικονομική καταστροφή .

-- Να θυμάστε πάντα ότι προϋπόθεση για την σωστή αποζημίωση είναι η σωστή εξασφάλιση, με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που ταιριάζει στην περίπτωση σας --
 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα