• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Βασικό συμβόλαιο πυρκαγιάς κεραυνού

Ασφαλιστικός Οδηγός - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
There are no translations available.

Α. ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Αγοράζοντας το βασικό συμβόλαιο που είναι η βάση για την περαιτέρω ασφάλιση των συμπληρωματικών κινδύνων που θα εξετάσουμε παρακάτω, καλύπτεστε για τις ζημιές που θα προξενηθούν από φωτιά, που θα προέλθει από το εσωτερικό του κινδύνου ανεξάρτητα με την αιτία που την προκαλεί, καθώς επίσης για τις ζημιές από πτώση κεραυνού και τις ζημιές από φωτιά εξ αιτίας πτώσεως κεραυνού. Επίσης καλύπτονται και οι ζημιές από φωτιά που μπορεί να προέλθει από γειτονικά κτίρια, χωρίς να εξαιρείται ο εμπρησμός>

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ

Με το ασφαλιστήριο πυρός ασφαλίζεται χωριστά κτίριο και περιεχόμενο .
Τα ασφάλιστρα είναι διαφορετικά καθώς και το κεφάλαιο ασφάλισης.
Με την λέξη κτίριο εννοούμε αφ΄ ενός μεν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την λειτουργία του κτιρίου ( πόρτες, παράθυρα, ηλεκτρική εγκατάσταση κ.λ.π.). Κατ΄ εξαίρεση όταν ασφαλίζονται κατοικίες ο ηλιακός θερμοσίφωνας θεωρείται κτίριο.
Στην ασφαλιζόμενη αξία του κτιρίου δεν συμπεριλαμβάνονται τα θεμέλια.
Με την λέξη περιεχόμενο εννοούμε κάθε τι κινητό (έπιπλα, σκεύη, ρούχα, κουρτίνες, μηχανήματα κ.λ.π.).
ΤΟ ΠΩΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ.
Εδώ έρχεται η έννοια του αναλογικού όρου της υπερασφάλισης και της υπασφάλισης έννοιες λίγο μπερδεμένες που παρακάτω θα εξετάσουμε αναλυτικά.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ

α) ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Πρέπει να ασφαλίζονται με την τρέχουσα αξία κόστους ανοικοδόμησης. Εάν το κτίριο είναι πολύ παλιό, θα υπάρξει μείωση σε περίπτωση ζημιάς, λόγω φθοράς ή παλαιότητας.
Στην περίπτωση των διαμερισμάτων θα πρέπει να προστεθεί ο όρος ότι μέσα στην αξία του διαμερίσματός συνυπολογίζεται και η αναλογία του επί των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων. Οι σύγχρονοι κανονισμοί των πολυκατοικιών, επιβάλλουν στους διαχειριστές την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των διαμερισμάτων. Είναι υποχρέωση του διαχειριστή να ζητήσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και να ασφαλίσει τα ανασφάλιστα, διαφορετικά είναι υπεύθυνος με την ίδια του την περιουσία εάν συμβεί φωτιά, για παράληψη καθήκοντος. β) ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρουμε αναλυτικά τι ασφαλίζουμε εφ' όσον, όταν λέμε περιεχόμενο εννοούμε όπως ανάφερα παραπάνω, κάθε τι κινητό εντός του ασφαλιζόμενου κτιρίου. Δηλαδή περιεχόμενο θεωρούνται τα έπιπλα, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα χαλιά, οι κουρτίνες, ο ρουχισμός, τα φωτιστικά, οι πίνακες ζωγραφικής, τα τρόφιμα, οι φωτογραφικές μηχανές, οι βιντεοκάμερες, κ.λ.π.
Όπως αντιλαμβάνεστε είναι δύσκολο να αναγράφονται αναλυτικά π.χ. ένα κοστούμι τάδε μάρκας, ή κουρτίνες δείνα. Στα είδη όμως όπως στερεοφωνικά, βίντεο, τηλεοράσεις, γούνες, πίνακες μεγάλης αξίας, καλό είναι να αναγράφεται ο τύπος και η αξία τους και αυτό για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις κατά την αποζημίωση.
Όταν στο περιεχόμενο ασφαλίζουμε πίνακες μεγάλης αξίας ή γούνες καλό είναι να εφοδιάζουμε την ασφαλιστική εταιρεία με μια πραγματογνωμοσύνη ειδικού που θα προσδιορίζει την αξία τους, διαφορετικά σε περίπτωση αποζημίωσης η ασφαλιστική θα αποζημιώσει το κάθε κομμάτι, με ένα ποσό που αναγράφεται στο συμβόλαιο, πράγμα που δεν συμβαίνει όταν εκ των προτέρων έχει ασφαλιστεί ή αξία τους.

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ

Συνήθως προσφέρονται τα απλά πυρασφαλιστήρια συνδυασμένων κινδύνων που καλύπτουν και άλλους κινδύνους εκτός της πυρκαγιάς.
Ανάλογα με τη φύση του ασφαλιζόμενου κινδύνου για καλύτερη εξασφάλιση των ασφαλιζομένων, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν και τα παρακάτω συμβόλαια.

Α) ΔΗΛΩΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ (DECLARATION POLICY)
Τα συμβόλαια αυτά προσφέρονται σε αποθήκες χονδρικού εμπορίου που παρουσιάζουν περιόδους έντασης και κάμψης, και σε εργοστάσια με πρώτες ύλες και ημικατεργασμένα εμπορεύματα.

Β) ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ
Προσφέρονται σε πελάτες που έχουν εμπορεύματα σε δύο ή περισσότερα μέρη (αποθήκες ή καταστήματα).

-- Υπερασφάλιση --
Η λέξη μιλάει μόνη της, ένα αντικείμενο αξίζει 1000 € και ασφαλίζεται 2000 €. Φυσικό είναι σε περίπτωση ζημιάς να μην αποζημιωθεί με 2000 € αλλά να πάρει αυτό που πράγματι δικαιούται. Είναι βασικός ασφαλιστικός κανόνας ότι " το ατύχημα δεν μπορεί να γίνει ευτύχημα ", και η ασφάλιση μέσο πλουτισμού, άρα ο ασφαλιζόμενος πληρώνει περισσότερα ασφάλιστρα από ότι αναλογούν, υπερασφαλίζοντας το αντικείμενο.

-- Υπασφάλιση --
Εδώ έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Ο ασφαλιζόμενος για να πληρώνει λιγότερα ασφάλιστρα καλύπτει π.χ. το 1/2 των κεφαλαίων του. Στην περίπτωση αυτή εάν το συμβόλαιο αναφέρει "Γενικά περί περιεχομένων" ή "επί κτιριακών εγκαταστάσεων "το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μοιράζεται αναλογικά σε όλα τα αντικείμενα. Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι από κάθε αντικείμενο είναι ανασφάλιστο. Η αναλογία τώρα της ασφαλιστικής εταιρείας σε περίπτωση ζημιάς, βγαίνει με την απλή μέθοδο των τριών, δηλαδή:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ = Ζημιά Χ Ασφαλιζόμενη αξία
Πραγματική αξία

Ο ασφαλιζόμενος δηλαδή θα υποστεί ένα μέρος της ζημιάς του μιας και ο ίδιος με την ενέργεια του να μην ασφαλιστεί κατά το 1/2, ανέλαβε και την ευθύνη της ζημιάς σαν ασφαλιστής του εαυτού του. Τούτο δεν συμβαίνει όταν ο κίνδυνος έχει ασφαλιστεί κανονικά στην πραγματική του αξία.

--Συνασφάλιση--
Εδώ ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα να ασφαλισθεί για τον ίδιο κίνδυνο σε δύο οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.
Σ' αυτή τη περίπτωση λειτουργεί ο εμπορικός νόμος στην υπασφάλιση και την υπερασφάλιση αθροιστικά για όλα τα υπάρχοντα συμβόλαια και η κάθε εταιρεία σε περίπτωση ζημιάς αποζημιώνει με το ποσοστό που της αναλογεί.
 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα