• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Ζημιά - Αποζημίωση

There are no translations available.

ΖΗΜΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σε περίπτωση ατυχήματος εάν ευθύνεστε πρέπει να το δηλώσετε εγγράφως στην ασφαλιστική παρέχοντας όλες τις πληροφορίες και πάντα μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει το ασφαλιστήριο.
Εάν είσθε ζημιωθείς οφείλετε να επισκεφθείτε την ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει την αστική ευθύνη του άλλου που σας ζημίωσε, και να δώσετε την ευκαιρία στην ασφαλιστική να εκτιμήσει το ύψος της ζημιάς και να φωτογραφίσει το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε στην επισκευή του αυτοκινήτου σας σε συνεργείο της αρεσκείας σας. Βάσει του νόμου για να εισπράξετε την αποζημίωση θα πρέπει να προσκομίσετε στην ασφαλιστική τα παραστατικά (τιμολόγια).Τα τιμολόγια εκδίδονται στο όνομα του ιδιοκτήτου του αυτοκινήτου ο οποίος και μόνο μπορεί να εισπράξει την αποζημίωση.
Εάν αυτός αδυνατεί μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο αντί αυτού. Στην εξουσιοδότηση πρέπει να υπάρχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την αστυνομία.
Η κάθε ασφαλιστική που οφείλει αποζημίωση με βάση τον εμπορικό νόμο, οφείλει να καλύψει την πραγματική ζημία. Δεδομένου όμως ότι η ασφάλιση δεν είναι μέσο πλουτισμού, καμιά ασφαλιστική δεν θα πληρώσει καινούργιο ένα αυτοκίνητο, αλλά θα το πληρώσει με βάση την αξία που είχε πριν την ζημιά.
Δηλαδή εάν το ζημιωθέν αυτοκίνητο είναι π.χ. 5 ετών η ασφαλιστική υποχρεούται να το αποζημιώσει με την αξία του που θα έχει αντίστοιχο ανταλλακτικό 5 ετών.
Αυτό ισχύει σε όλο τον κόσμο, και είναι λογικό, γιατί κανείς δεν πρέπει να γίνει πλουσιότερος από ότι ήταν πριν γίνει το ατύχημα. Εάν συμβεί αυτό, δηλαδή να αποζημιώσει η ασφαλιστική παλαιό αυτοκίνητο σαν καινούργιο το ατύχημα πρέπει να λέγεται ευτύχημα.
Φανταστείτε κάποιον, ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο σάπιο 10 ετών, να το κτυπήσουν και να τοποθετήσει στο αυτοκίνητο του, καινούργια ανταλλακτικά. Εάν κτυπηθεί δύο φορές το σάπιο αυτοκίνητο αυτόματα γίνεται καινούργιο. Βέβαια καμιά ασφαλιστική δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κάποιον να τοποθετήσει νέο ανταλλακτικό ενώ έχει παλιό αυτοκίνητο. Απλά εκείνο που θα κάνει είναι να του αφαιρέσει από την αποζημίωση τη διαφορά λόγω παλαιότητας.
Η παλαιότητα αυτή που μπορεί να είναι από 5 έως 50% ανάλογα με την ηλικία του αυτοκινήτου, υπολογίζεται μόνο στην αξία των ανταλλακτικών και όχι στις εργασίες (φανοποιεία - βαφή).
 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα