• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Συμπλρωματικές Καλύψεις

There are no translations available.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το αυτοκίνητο σας είναι μια περιουσία που αποκτήσατε με πολλές στερήσεις.
Καλό θα είναι να φροντίσετε την εξασφάλιση του για να συνεχίσετε να το έχετε.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες σας προτείνουν προαιρετικά καλύψεις που μπορείτε να αγοράσετε για την δική σας εξασφάλιση.

Οι καλύψεις αυτές είναι:

1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Με την κάλυψη αυτή αποζημιώνεστε όταν το αυτοκίνητο σας πάθει ζημιά από φωτιά. Διευκρινίζεται ότι δεν αποζημιώνεστε αν η φωτιά προέλθει από τρομοκρατική ενέργεια ή ταραχές.

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ
Με την κάλυψη αυτή αποζημιώνεστε όταν το αυτοκίνητο σας κλαπεί και δεν βρεθεί. Εάν βρεθεί κατεστραμμένο δεν αποζημιώνεστε.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ
Αγοράζοντας και την κάλυψη αυτή καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητο σας σε περίπτωση που βρεθεί και έχει ζημιές ή είναι κατεστραμμένο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα πρέπει όταν ασφαλίζεστε και για τις δυο περιπτώσεις διότι το πιθανότερο είναι εάν το αυτοκίνητο σας βρεθεί να έχει ζημιές.
Οι όροι της μερικής κλοπής αναφέρουν ότι καλύπτονται τμήματα του αυτοκινήτου στερεά τοποθετημένα σ΄ αυτό απαραίτητα για την λειτουργία του. Συνεπώς δεν αποζημιώνεστε για την κλοπή του κασετοφώνου σας πράγμα που αν το επιθυμείτε, μπορεί να ασφαλιστεί με χωριστή ασφάλεια.

4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Παραπάνω διαβάσατε ότι δεν καλύπτεστε εάν το αυτοκίνητο σας πάθει ζημιά ή καταστροφή συνέπεια τρομοκρατικής ενέργειας. Αγοράζοντας όμως την κάλυψη αυτή αποζημιώνεστε από πυρκαγιά που θα προέλθει εξ αιτίας εκρήξεως (βόμβα), που θα έχει τοποθετήσει τρομοκρατική ομάδα. Επίσης αποζημιώνεστε και για τις ζημιές που μπορεί να προξενηθούν από το γεγονός αυτό.

5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΕΡΓΙΩΝ
Εδώ αποζημιώνεστε για τις ζημιές που θα συμβούν εξ αιτίας στάσεων, απεργιών, πολιτικών ταραχών, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων, ανατροπής κυβερνήσεως, και λοιπών συναφών ανωμάλων καταστάσεων. Υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης και της πυρκαγιάς ως συνέπεια των παραπάνω αιτίων.
Επίσης μπορείτε να ασφαλιστείτε και για την ζημιά που θα προκαλέσουν στο αυτοκίνητο σας, κακόβουλα, ομάδα ατόμων ή μεμονωμένα άτομα.

6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
Ζημιές που θα προξενηθούν στο αυτοκίνητο σας από καταιγίδα θύελλα ή πλημμύρα καλύπτονται με την αγορά αυτής της κάλυψης π.χ οι ζημιές εάν το αυτοκίνητο σας παρασυρθεί από νερά ή πέσετε σε λακκούβα με νερά ή κτυπηθεί από δένδρο που έχει σπάσει ή ξεριζώσει ο άνεμος .

7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ
Σε περίπτωση σεισμού το αυτοκίνητο σας μπορεί να πάθει ζημιές από πτώση κάποιου κτηρίου ή κομματιού του κτηρίου ή να καταστραφεί από πυρκαγιά που θα ξεσπάσει συνέπεια σεισμού. Σ΄ αυτήν την περίπτωση αποζημιώνεστε από την ασφάλιση σεισμού.

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Με την αγορά αυτής της ασφάλισης καλύπτονται ζημίες που θα προξενηθούν από σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή, ή κατάπτωση του αυτοκινήτου. Δηλαδή σε περίπτωση ευθύνης σας σ΄ ένα ατύχημα η ασφαλιστική, εκτός του ζημιωθέντος, θα καλύψει και τις δικές σας ζημίες. Επίσης σας αποζημιώνει εάν κτυπήσετε π.χ. σε τοίχο ή εάν το αυτοκίνητο σας ανατραπεί.

Σημείωση: Υπάρχουν αρκετές άλλες καλύψεις που μπορείτε να αγοράσετε για πλήρη εξασφάλιση του αυτοκινήτου σας , που θα σας προτείνει και θα αναλύσει ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος.

-- Να θυμάστε πάντα ότι εάν αγοράσετε κάποια κάλυψη, το ασφαλιστικό ποσό (κεφάλαιο) θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας--

Πολλοί λένε ότι είναι ασφαλισμένοι από φωτιά για παράδειγμα, και ενώ η αξία του αυτοκινήτου είναι μερικές χιλιάδες Ευρώ αυτοί είναι ασφαλισμένοι για 1.000 € δηλαδή Υπασφαλισμένοι.
Θα προσπαθήσω εδώ να σας δώσω μια εικόνα για το τι είναι υπασφάλιση και τι μπορεί να συμβεί σε κάποια ζημιά όταν είστε υπασφαλισμένοι.
Έστω ότι είναι ένα αυτοκίνητο αξίζει 10.000 € και εσείς το ασφαλίζεται για 5.000 €. Δηλαδή σε περίπτωση ολικής καταστροφής εσείς εισπράττεται 5.000.€ που έχετε ασφαλίσει δηλαδή 1/2 της αξίας του ενώ τα υπόλοιπα 5.000 € θα τα επιβαρυνθείτε εσείς για να το αντικαταστήσετε. Γίνεστε δηλαδή ασφαλιστής του εαυτού σας αφού αναλάβετε την ευθύνη με το να μην το ασφαλίσετε κανονικά. Είστε λοιπόν συνασφαλιστής.
Αναλογικά δίνεται αποζημίωση σε περίπτωση μερικής ζημιάς. Αφού στο παραπάνω παράδειγμα έχετε ασφαλίσει το 1/2 του Αυτοκινήτου σας εάν πάθετε ζημιά 2.000 € δεν θα εισπράξετε όλο το ποσό, αλλά το 1/2 της ζημιάς δηλαδή 1.000 €.
 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα