• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Εκπτώσεις - Επιβαρύνσεις

There are no translations available.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Κάθε ασφαλιστική για κάθε ασφαλιστικό έτος χωρίς ζημιά σας χορηγεί έκπτωση στο αρχικό ασφάλιστρο επί τοις % το λεγόμενο BONUS (δώρο). Η μεγαλύτερη έκπτωση που μπορεί να σας δοθεί είναι 50%.Η έκπτωση αυτή συνεχίζει να υπάρχει και στη περίπτωση που αντικαταστήσετε το αυτοκίνητο σας ή αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία. Σ΄ αυτήν την περίπτωση πρέπει να φροντίσετε να παραλάβετε, την προβλεπόμενη από τον νόμο, βεβαίωση έκπτωσης από την προηγούμενη ασφαλιστική και η οποία υποχρεούται να σας τη χορηγήσει.
Σε περίπτωση ζημιάς η κάθε ασφαλιστική σας χρεώνει 20% επί του ασφαλίστρου και πληρώνετε το λεγόμενο MALUS (πρόστιμο). Άλλη έκπτωση που μπορεί να σας δοθεί είναι η έκπτωση λόγω ομαδικής ασφάλισης όταν ασφαλίζονται πάνω από 5 αυτοκίνητα στο ίδιο όνομα ή επωνυμία. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: η άρνηση καταβολής ασφαλίστρου ή επασφαλίστρου είναι λόγος διακοπής συμβολαίου.
 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα