• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος

There are no translations available.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

1. Μην βιαστείτε να αναλάβετε την ευθύνη.
2. Τηλεφωνήστε στην Τροχαία για να πιστοποιηθεί η ζημιά. Εάν αυτό είναι αδύνατο ανταλλάξτε
πλήρη στοιχεία (αριθμ. κυκλοφορίας - ονοματεπώνυμο - διεύθυνσηκαι ασφαλιστική
εταιρεία).
3. Εάν κατά τη γνώμη σας προκύπτει ευθύνη φροντίσετε το ταχύτερο δυνατό να υποβάλετε
δήλωση την  Εταιρεία σας και πάντα μέσα στα χρονικά περιθώρια πουορίζονται από το
ασφαλιστήριο.
4. Στοιχεία απαραίτητα σε κάθε ζημιά είναι:
α) Φωτογραφίες των αυτοκινήτων που έχουν συγκρουσθεί.
β) Άδειες κυκλοφορίας και οδήγησης
γ) Αστυνομική ταυτότητα
δ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα