• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Τι πρεπει να προσεχθεί

There are no translations available.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΕΙ

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο όνομα του ιδιοκτήτη ακριβώς όπως αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του. Έτσι καλύπτεται όποιος το οδηγεί νόμιμα.
Για να αποφευχθούν δυσάρεστες περιπέτειες από ένα τυχαίο συμβάν θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην ασφαλιστική, εάν το αυτοκίνητο θα οδηγείται από άτομα μικρότερα των 23 ετών, ή άτομα που το δίπλωμα οδήγησης τους έχει εκδοθεί λιγότερο από ένα χρόνο. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις για να υπάρχει κάλυψη θα πρέπει να έχει πληρωθεί 30% επασφάλιστρο όταν ισχύει μια από τις παραπάνω περιπτώσεις ή 60% εάν ισχύουν και οι δύο. Εάν αυτό δεν έχει δηλωθεί και συμβεί ατύχημα η ασφαλιστική μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή της ζημιάς
 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα