• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ασφαλιστικός Οδηγός - Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων
There are no translations available.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Τα ασφάλιστρα μέχρι πριν λίγα χρόνια και για αυτοκίνητα μέχρι 8 HP ήταν τιμολογημένα από τα Υπουργείο Εμπορίου δηλαδή τα ίδια σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Από 8 HP και άνω καθοριζόταν ελεύθερα από τις ασφαλιστικές αφού υπέβαλλαν το τιμολόγιο τους προς έγκριση στο Υπουργείο Εμπορίου.
Με την απελευθέρωση των τιμολογίων τα ασφάλιστρα σε όλες τις ιπποδυνάμεις των αυτοκινήτων καθορίζονται ελεύθερα από τις ασφαλιστικές εταιρίες που υποβάλουν το τιμολόγιο τους προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ο εποπτικός ρόλος του υπουργείου Ανάπτυξης συνίσταται στον έλεγχο προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού από τις εταιρίες.
Το Υπουργείο ελέγχει και πιστοποιεί για τις ασφαλιστικές εταιρίες, το περιθώριο φερεγγυότητας τους και τα αποθέματα τους, ενώ στην περίπτωση που τα ασφάλιστρα που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές (στα πλαίσια του ανταγωνισμού) είναι κατώτερα από το λεγόμενο τεχνικό ασφάλιστρο, (σχέση ασφαλίστρου προς ζημιές), επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.
Όπως σε όλα τα συμβόλαια, έτσι και στο συμβόλαιο αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Η ασφαλιστική έχει δικαίωμα να εισπράξει το ασφάλιστρο προκαταβολικά για την περίοδο ασφάλισης και υποχρέωση να πληρώσει την ζημιά, και ο ασφαλιζόμενος έχει υποχρέωση να πληρώσει το ασφάλιστρο εγκαίρως, και δικαίωμα να πληρωθεί η ζημιά του.
Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι ότι το αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει ασφαλιστεί κανονικά, δηλαδή να έχει εκδοθεί σωστά το συμβόλαιο.
 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα