• Αυτοκίνητα
  Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
 • Κατοικία
  Ασφάλιση κατοικίας

There are no translations available.

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚOIΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

 1. Ζημιές από φωτιά, πτώση κεραυνού, πυρκαγιά δάσους και ζημιές από νερά από την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Ζημιές από καπνό.
 2. Ζημιές από ευρεία έκρηξη.
 3. Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες & πολιτικές ταραχές.
 4. Ζημιές από πλημμύρα, καταιγίδα, και θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού. (ΑΠΑΛΛΑΓΗ 10% με ελάχιστο € 750).
 5. Ζημιές από πρόσκρουση οχήματος , πτώση αεροσκαφών.
 6. Ζημιές από καθίζηση, κατολίσθηση συνεπεία των καλυπτόμενων κινδύνων.
 7. Ζημιές από βραχυκύκλωμα εγκαταστάσεων οικοδομής, μέχρι ποσοστό 5% της ασφαλιζομένης αξίας της οικοδομής. (ΑΠΑΛΛΑΓΗ € 150 σε κάθε ζημιά).
 8. Κάλυψη εξόδων εκκαθάρισης του εδάφους ύστερα από καλυπτόμενη ζημιά μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.
 9. Αστική ευθύνη τρίτων (συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων) μέχρι 10% του συνολικά ασφαλιζομένου κεφαλαίου.
 10. Θραύση τζαμιών κεντρικής εισόδου και κλιμακοστασίου έως € 1.500.
 11. Ζημιές κεντρικού ηλιακού θερμοσίφωνα της πολυκατοικίας από Θύελλα η καταιγίδα (εξαιρούνται ο Παγετός το Χαλάζι και το Χιόνι).
 12. Ζημιές κεντρικής δορυφορικής κεραίας, συνεπεία επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου μέχρι 1% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.
 13. Άμεση τεχνική βοήθεια αποκατάστασης ζημιών μέχρι 8.000 €

Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα ανά 1000 € ασφαλιζομένου κεφαλαίου: 0,88 €

 
Είσοδος Συνεργατών
Who's Online
We have 44 guests online
Εγγραφή στα νέα