• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Ασφάλεια αυτοκινήτου

There are no translations available.

Σύμφωνα με το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα, « Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει ».

Το αυτοκίνητο είναι μια κινούμενη βόμβα ικανή να προξενήσει μεγάλες καταστροφές. Την εμπλοκή σε ατύχημα, εκτός από τις ποινικές ευθύνες του υπαίτιου οδηγού, ακολουθούν οι οικονομικές απαιτήσεις για αποζημίωση των θυμάτων που είναι δύσκολο από ένα άτομο να καλυφθούν. Για το λόγο αυτό η πολιτεία δια νόμου έχει κάνει την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων υποχρεωτική. Από το Νόμο επίσης ορίζονται τα κατώτατα υποχρεωτικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια για τρίτους και συνεπιβαίνοντες που σήμερα έχουν ως εξής: Σωματικές Βλάβες € 750.000,00 ανά θύμα Υλικές ζημιές € 750.000,00 ανά ατύχημα Προαιρετικά καθένας μπορεί να επιλέξει πλήθος καλύψεων για την εξασφάλιση της περιουσίας του (Αυτοκίνητο). Η εταιρία μας διαθέτει πακέτα ασφάλισης προς επιλογή με το μικρότερο δυνατό κόστος. Τα συμβόλαια εκδίδονται άμεσα από το γραφείο μας. Η εταιρία μας επίσης αναλαμβάνει και τη διαχείριση των ζημιών.
 
Είσοδος Συνεργατών
Who's Online
We have 18 guests online
Εγγραφή στα νέα