• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Είδη ασφαλειών ζωής

There are no translations available.

ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ

α) η ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ή ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
β) η ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ = ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ = ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Όλες οι άλλες ασφαλίσεις ζωής είναι παραλλαγές της απλής ή της μικτής. Έτσι διακρίνουμε προγράμματα: ισόβια, ορισμένου χρόνου, αυξανόμενα, συνταξιοδότησης, σπουδών, παιδικά, ασφαλίσεις επί δύο κεφαλαίων, ομαδικά, κ.λ.π.

Τι εννοούμε όταν λέμε Προστασία ;
Η εταιρεία έναντι ασφαλίστρου αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει το συμπεφωνημένο ποσό (ασφάλισμα) στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας της Ζωής.
Όταν αναφερόμεθα στην αποταμίευση εννοούμε ότι η εταιρεία στην λήξη του συμβολαίου από τα ασφάλιστρα που εισπράττει, επιστρέφει στον ασφαλιζόμενο, εάν βρίσκεται στη ζωή, ή στους δικαιούχους που έχει ορίσει, μέρος των χρημάτων καθώς και ποσό που βγαίνει από την υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεμάτων που κρατάει πάντα βάσει της υφισταμένης νομοθεσίας . Βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου το ποσοστό κυμαίνεται από 70% έως 100% ανάλογα με την εταιρεία που επιλέγεται.
Αυτά τα συσσωρευμένα μερίσματα και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ή μέρος αυτού, η εταιρεία τα επιστρέφει με την λήξη του συμβολαίου. Τελικά το είδος της ασφάλισης που κάποιος πρέπει να αγοράσει, καθώς και το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και τη διάρκεια προτείνεται στον ασφαλιζόμενο από τον ασφαλιστικό σύμβουλο , με γνώμονα τις ανάγκες και το ποσό που μπορεί να διαθέσει κάθε υποψήφιος πελάτης .

Σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκτός από την ασφάλιση ζωής - το ύψος της οποίας (ασφάλισμα) θα επιλεχθεί και είναι προϋπόθεση για την αγορά άλλων καλύψεων, διακρίνουμε και τις συμπληρωματικές καλύψεις που επιλέγει ο ασφαλισμένος.

 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα