• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Συμπληρωματικές καλύψεις

Ασφαλιστικός Οδηγός - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
There are no translations available.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (Μ.Ο.Α.) ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Είναι κεφάλαιο που ασφαλίζεται διότι δεν είναι απαραίτητο να αποβιώσει κάποιος για να σταματήσει η εισοδηματική ισχύς του.

2) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Στατιστικά οι πιθανότητες να υποστεί κάποιος ατύχημα είναι μεγαλύτερες στην εποχή μας, απ΄ ότι να αποβιώσει από ασθένεια. Είναι ένα έξτρα κεφάλαιο που μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αγοράσει . Τα ασφάλιστρα είναι ανάλογα του επαγγέλματος που εξασκεί, (π.χ. υπάλληλος γραφείου, οικοδόμος κ.λ.π.) κάθε επάγγελμα διαφέρει ως προς την επικινδυνότητα με κάποιο άλλο.

3) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ - ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Συνήθως το κεφάλαιο που ασφαλίζεται είναι ισόποσο της κάλυψης θανάτου από ατύχημα. Ο ασφαλιζόμενος εισπράττει όλο το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας, και ποσοστό επί τοις εκατό όταν η ανικανότητα είναι μόνιμη μερική.

4) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Αγοράζοντας την κάλυψη αυτή ο ασφαλιζόμενος αποζημιώνεται ημερησίως με ένα ποσό (το ημερομίσθιο του), σε περίπτωση ατυχήματος και παραμονής του στο σπίτι, εκτός εργασίας ή στο νοσοκομείο. Η έναρξη της καταβολής ορίζεται από την πρώτη μέρα του ατυχήματος.

5) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Εδώ ασφαλίζεται ένα ποσό π.χ. 1000 € ,3000 € που ο ασφαλιζόμενος χρησιμοποιεί για τα πρώτα του έξοδα από ατύχημα. Π.χ. γύψους, νάρθηκες, φάρμακα, ακτινογραφίες, αμοιβές ιατρών. Σημειώνεται ότι τα έξοδα αυτά τα εισπράττει ο ασφαλιζόμενος και για ατυχήματα που δεν χρειάζονται νοσηλεία. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητη η παραμονή του σε νοσοκομείο ή κλινική.

6) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Είναι ένα ποσό συνήθως το 75% του ημερομισθίου που χορηγείται στον ασφαλισμένο από την πρώτη μέρα εισαγωγής του σε νοσοκομείο συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας.
Είναι ανεξάρτητο κάθε άλλης παροχής και συνήθως δίδεται μέχρι και για τα δύο έτη συνεχόμενης νοσηλείας .
Στις περισσότερες ασφαλιστικές, συνέχεια του επιδόματος ανάρρωσης που δίδεται μετά την έξοδο από το νοσοκομείο και για κάθε μία ημέρα νοσηλείας . Συνήθως είναι το 1/2 του νοσοκομειακού επιδόματος

7) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ο ασφαλιζόμενος αγοράζοντας την κάλυψη αυτή ορίζει και την ημέρα ενάρξεως της καταβολής του ποσού (ημερησίου), που ασφαλίζει. Π.χ. ατύχημα από την πρώτη μέρα και ασθένεια από την 15η ημέρα ή την 30η ημέρα. Η κάλυψη αυτή δίδεται σε ατύχημα και ασθένεια που μπορεί να διαρκέσουν δύο ή τρία χρόνια. Η ασφάλιση αυτή συμφέρει όταν συμβούν μακροχρόνιες ασθένειες που η θεραπεία τους δεν απαιτεί την παραμονή σε νοσοκομείο, οπότε το νοσοκομειακό επίδομα δεν καταβάλλεται.

8) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Με αυτήν την ασφάλιση πληρώνονται όλα τα έξοδα εντός νοσοκομειακού ή κλινικής, δηλαδή νοσηλεία, φάρμακα, αμοιβές, κ.λ.π. Όλες οι ασφαλιστικές προσφέρουν η κάθε μια την δική της περίθαλψη, οι οποίες έχουν σημαντικές διαφορές γι αυτό χρειάζεται σωστή επιλογή αναλόγως των αναγκών που έχει ο καθένας για περίθαλψη.
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποιο ταμείο ασφάλισης ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κ.λ.π. τα οποία προσφέρουν νοσοκομειακή περίθαλψη. Καλό θα είναι ο ασφαλιζόμενος να γνωρίζει τι του καλύπτουν και ανάλογα να συμπληρώνει από την ιδιωτική ασφάλιση.
Βέβαια αυτό δεν είναι δεσμευτικό καθ΄ ότι ο πελάτης μπορεί να διαλέξει από πού θα αποζημιωθεί από τον φορέα κύριας ασφάλισης, ή από το ασφαλιστήριο του.

Υπάρχουν πολλά προγράμματα για κάθε κατηγορία ανάγκης όπως:

- Ασφάλιση που καλύπτει συγκεκριμένο ποσό.
- Ασφάλιση που προσφέρει απεριόριστη κάλυψη.
- Ασφάλιση που καλύπτει το 80% των πραγματοποιηθέντων εξόδων μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό ή μέχρι
απεριόριστα.
- Ασφάλιση που καλύπτει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Τελευταία πολλές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν συμβεβληθεί με διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού και διαθέτουν κάρτες νοσηλείας οι οποίες εκτός από κάλυψη προσφέρουν και πίστωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

9) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Η κάλυψη αυτή κατά την γνώμη μου είναι απαραίτητη μια και κοστίζει ελάχιστα. Ο ασφαλιζόμενος σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας εισπράττει το ασφάλισμα (κεφάλαιο) και η Α.Π.Α. αναλαμβάνει την περαιτέρω πληρωμή του ασφαλιστηρίου ούτως ώστε να υπάρχει κάλυψη και στην λήξη, εάν η ασφάλιση είναι μικτή ο ασφαλιζόμενος να εισπράξει το κεφάλαιο της βασικής ζωής καθώς και το προϊόν υπεραπόδοσης.
Με το ίδιο τρόπο και σε περίπτωση θανάτου του συμβαλλόμενου το συμβόλαιο με Α.Π.Α. συνεχίζει κανονικά να πληρώνεται και ο ασφαλιζόμενος καλύπτεται κανονικά μέχρι τη λήξη του σαν να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα .

10) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Είναι δυνατή η εξασφάλιση όλου του εισοδήματος για μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια π.χ. 10έτη ή 20έτη. Ο ασφαλιζόμενος που αγοράζει την κάλυψη αυτή είναι σίγουρος ότι για την περίοδο που ορίζει, το εισόδημα του θα ρέει στο οικογενειακό του περιβάλλον ότι και αν συμβεί.
Η κάλυψη αυτή ενδείκνυται για άτομα που έχουν μικρά παιδιά , που για την ανατροφή και αποκατάσταση τους οποίων, χρειάζεται να υπάρχει σταθερότητα στο εισόδημα για ορισμένα έτη. π.χ. κάποιος που έχει ένα παιδί 5 ετών ασφαλίζει το εισόδημα του, που ανέρχεται 10.000 .€ το χρόνο, για μια περίοδο 15 ετών δηλαδή μέχρι το παιδί του να γίνει 20 ετών. Εάν σ΄ αυτήν την περίοδο των 15 ετών ο ασφαλιζόμενος για οποιαδήποτε λόγο χάσει την ζωή του, η εταιρεία θα αρχίσει να καταβάλει κάθε έτος το ασφαλισμένο ποσό των 10.000 € μέχρι τη λήξη του συμβολαίου στους δικαιούχους που έχουν ορισθεί.

 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα